Logo

طرح جذب کمکهای مردمی توسط مراکز فرهنگی

ارزش کسی که یتیمان خاندان محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم (همان شیعیان در زمان غیبت امام زمان) را از نظر فکری اداره کند وشبهات آنها را پاسخ دهد در مقابل کسی که به آنها غذا وآشامیدنی می دهد، همانند خورشید است به ستاره کم رنگ سماء . حضرت امام حسین علیه السلام

طرح جذب کمکهای مردمی توسط مراکز فرهنگی

بنیاد خیریه فرهنگی المهدی علیه السلام

تحت اشراف حضرت آیت ا...ناصری دامت برکاته و حضرت آیت ا... مهدوی د امت برکاته

به منظورارتقای سطح مالی مراکز فرهنگی ، بنیاد خیریه فرهنگی المهدی علیه السلام اقدام به جذب منابع مالی از طریق جذب مشترکین خیر وصندوقهای صدقات نموده است که متولی اجرای آن درمساجد ،کانونهای فرهنگی می باشندکه به شرح ذیل این طرح اجرا می شود.

1) معرفی یک نفربه خیریه به عنوان مسئول پیگیری طرح درمسجد

2) تامین اقلام موردنیاز اجرای طرح توسط خیریه

ازقبیل صندوق صدقات وکارتهای اشتراک ، و تحویل صندوقهای شماره گذاری شده به رابط کانون

3)رابط ضمن توزیع صندوقها وکارت موظف است اطلاعات موردتوزیع شده

ازقبیل نام افرادوشماره تماس ونشانی رادرفرم های مربوطه ثبت نماید.

4) برای جمع آوری صدقات رابط باید ماهیانه به خیریه مراجعه نماید وقبضهای که به نام آن مشترکین خیرصادرشده است را به همراه صندوقهای جدید تحویل گرفته و با حضور در درب منازل آنها صندوق صدقات پرشده یا مبلغ حق اشتراک را دریافت نماید و صندوق جدید و قبض اشتراک صادر شده را تحویل مشترک محترم نماید.

در ضمن مبلغ جمع آوری شده و صندوق های پرشده را بدون باز کردن به خیریه برگردانده شود.

توصیه می شود :

کانون دریکی از مراسمات ویژه خود اقدام به جذب کمکهای مردمی جهت خیریه بپردازد . وبا بیان اهمیت صدقه در زندگی و مخصوصا اهمیت هدایت فکری انسانها و همچنین با بیان آسیبهای عدم توجه به نیازهای جوانان ونوجوانان در زیاد شدن مشکلات خانواده ها (مثلا طلاق، اعتیاد و...) وهمچنین ظهور عرفان ها ومکتب های انحرافی جدید و...و با بیان اهداف مقدس خیریه المهدی وبرنامه های آن (طرح نماز ،کلاسهای قرآن ،جذب نوجوانان به مساجد و...)اقدام به جذب کمکهای مردمی نمایند.

درضمن معادل40%کل دریافتها

در زمان تسویه حساب نقداً به کانون پرداخت می گردد.

دانلود فایل PDF:  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام