منو

اولین جشنواره آذین بندی کوچه های انقلاب / کانون فرهنگی سالار زینب

  • بازدید: 1249

 

مقدمه:

ایـن طـرح جهـت مشـارکت هرچـه بیشتـر اقشـار مختلـف جامعـه و ایفـای نقـش و سـهیم بـودن در جشـن ایـام اللـه دهـه فجـر، طراحـی و آمـاده گردیـده اسـت و هـدف آن ایجـاد روحیـه نشـاط و همبسـتگی و تداعـی شـدن دوران انقـلاب در میـان همـه نسـل هـا مـی باشـد.


شرایط و مقررات:

1 )تشکیل یک گروه و تعیین سرگروه.

1ـ1 )هرگروه فقط می تواند یک کوچه را جهت شرکت در جشنواره معرفی کند.

1ـ2 )در تعداد اعضاء گروه محدودیتی وجود ندارد.

1ـ3 )هر گروه باید برای خود یک اسم متناسب با دهه فجر انتخاب نماید.

2 )دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و تحویل آن به دبیرخانه جشنواره.

2ـ1 )دو روش برای تحویل فرم وجود دارد :

الــف) تحویــل حضــوری بــه دفــر دبیرخانــه بــه آدرس : خیابــان جــی – شــهرک بانــک ملــی – کوچــه نیلوفــر 4 - طبقــه فوقانــی حســینیه و مســجد اباعبداللــه الحســین علیه السلام- کانــون فرهنگــی هـنـری ســالار زینــب سلام الله علیها.

ب) ارسال تصویر فرم تکمیل شده از طریق کانال تلگرام جشنواره.

2ـ2 )فـرم گـروه هایـی در رونـد ارزیابـی قـرار خواهـد گرفـت کـه بـه تائیـد کانـون فرهنگـی، پایـگاه بسـیج و یـا مسـجد آن محلـه رسـیده باشـد.

3 )آذین بندی کوچه باید با تعامل و شرکت فعال همه اهل کوچه و بصورت کاملا مردمی انجام پذیرد.

3ـ1 )در آذین بندی نباید از امکانات کانون ها، پایگاه های بسیج و مساجد و ...استفاده شود.

4 )عکس گرفتن از همه مراحل آذین بندی و بعد از تکمیل کار.

5 )عضویت در کانال تلگرام جشنواره به آدرس alleys_Revolution@

6 )ارسال عکس آذین بندی نهایی بهمراه آدرس، نام کوچه و محله و نام و شماره تماس سرپرست گروه در تلگرام.

6ـ1 )عکـس هـا بایـد بصـورت جامـع و کامـل تمام ابعـاد آذیـن بنـدی را نمایـش داده و طـوری گرفتـه شـود کـه نـام کوچـه در آن مشـخص باشـد.

7 )در نظـر گرفـتن و پیـاده سـازی مفاهیمـی همچـون: انقـلاب اسلـامی، استقلال و آزادی، اسـتکبارسـتیزی، بسـیج و شـهداء، ولایت فقیـه، حـرت زهـرا سلام الله علیها در نـوع و سـبک آذیـن بنـدی کوچـه هـا ضروری و دارای امتیـاز بیشتـری مـی باشـد.

8 )خلاقیت و نوآوری بهمراه سادگی و کم هزینه بودن.

8ـ1 )در صورت امکان لوازم آذین بندی دست ساز و بهمراه ابتکار و نوآوری باشد.

9 )مـدت آذیـن بنـدی از 12 بهمـن تـا 22 بهمـن مـی باشـد و گروههایـی کـه بخاطـر مصـادف شـدن روزهـای آخـر دهـه فجـر بـا شـهادت حـرت زهـرا سلام الله علیها بتواننـد از 19 بهمـن مـاه رنـگ و بـوی دهـه فاطمیـه بـه کوچـه خـود بدهنـد و تلفیقـی از هـر دو مناسـبت ایجـاد کننـد امتیـاز بیشتـری کسـب خواهنـد نمود.

10 )درصورت هزینه کردن برای آذین بندی باید تمام هزینه های انجام شده ثبت و یادداشت گردد.

11 )جهت بازدید و انجام ارزیابی با سرگروه هماهنگی های لازم انجام خواهد شد.

12 )به حسب ارزیابی های انجام شده به برترین گروه ها جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

13 )جوایـز مسـابقه در روز شـنبه مـورخ 95/12/28 مصـادف بـا شـب میلاد حضـرت زهـرا سلام الله علیها بـه برگزیـدگان جشـنواره اهـداء خواهـد شـد.

در ضمـن مـکان برگـزاری جشـن متعاقبـا اعـلام خواهـد شـد. جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره همراه 09386684681 در ساعت 18 الی 21 شب تماس حاصل فرمائید.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

مطالب ویژه تبلیغات کانون ها


اسفند 15, 1395

طرح شهدا و قرآن در مسجدالزهرا عاشق آباد

ای روشنای خانه امید ، ای شهید ای معنی حماسه جاوید ، ای شهید چشم ستارگان فلک ازتوروشن است ای برتر از سراچه خورشید ،ای شهید {نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و…
بهمن 11, 1395

اولین جشنواره آذین بندی کوچه های انقلاب / کانون فرهنگی…

مقدمه: ایـن طـرح جهـت مشـارکت هرچـه بیشتـر اقشـار مختلـف جامعـه و ایفـای نقـش و سـهیم بـودن در جشـن ایـام اللـه دهـه فجـر، طراحـی و آمـاده گردیـده اسـت و هـدف آن ایجـاد روحیـه نشـاط و…
دی 04, 1395

دوره مسابقات کلاسهای آموزشی در مسجدالزهرا ،عاشق آباد

در اسلام، آموزش هر علمی که مفید باشد، ارزشمند است، ولی ارزش همه ی علوم یکسان نیست. ارزش علم دین با سایر علوم، قابل مقایسه نیست. آموزش احکام و معارف دینی، مقدمه و شرط لازم رهایی انسان از آتش…
آذر 29, 1395

اهدای جوایز طرح خادم الحسین درشب جشن میلاد دو نور، کانون…

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمدقدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد شب شوق و شب وجد و شب پیدایش نور و شب تکرار تجلای رسولان الهی فرارسیده است آری عرش و…
آذر 24, 1395

جشن میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیهما السلام در کانون…

به مناسبت میلادباسعادت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیهم السلام ، دوشب مراسم جشن برگزار می گردد.سخنران:حجت الاسلام والمسلمین حسینی بامداحی: آقایان اسدی و جلالی همراه با اهدای جوایز طرح خادم…
آذر 11, 1395

گزارشی از اجرای طرح خادم الحسین در مسجد الزهرا عاشق آباد

طرح خادم الحسین علیه السلام برای اولین بار در اصفهان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی…
آبان 02, 1395

دوره آموزشی مهارتهای زندگی و تربیت فرزند

برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی و تربیت فرزند بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط واحد آموزش مرکز فرهنگی آفتاب پنهان اصفهان (با رویکرد دینی مذهبی)