منو

ریشه اعمال امام راحل در یقین ایشان بود

  • بازدید: 1524

حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته، رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام و نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، با قرائت بخشی از دعای هشتم صحیفه سجادیه "و نعوذ بک من سوء السریره"، فرمودند: حضرت از بدی باطن و تفکر به خداوند پناه می برد، بدی باطن یا سوء سریره پیامدهای بسیار ناگواری برای انسان در پی دارد و سبب هلاک انسان ها می شود.

آمریکایی ها همواره یا ضربه می زدند یا به فکر ضربه زدن به نظام اسلامی هستند

ایشان ادامه دادند: از آثار مهم سوء سریره، سوء نیت داشتن و به فکر بدی رساندن به دیگران است، اقدامات دولت آمریکا در طول تاریخ این مملکت همواره با سوء نیت همراه بوده، آمریکایی ها همواره در 2 حالت بوده اند، یا ضربه می زدند و یا در فکر ضربه زدن بودند، چون باطن آن ها کثیف است و تربیت نشده اند این اقدامات را علیه نظام اسلامی انجام می دهند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزودند: رفتار و دشمنی آمریکا، انگلیس و از همه آن ها پلیدتر اسرائیل با نظام اسلامی، ریشه در سوء نیت و تفکر غلط آن هاست، این چنین است که این رفتارها از آن ها سر می زند، سوء فکر می تواند منجر به سوء عقیده شود و مورد درشت سوء عقیده، ریا است.
حضرت آیت الله مهدوی اظهار داشتند: شخصی که مبتلا به مرض روحی ریا می شود دیگر عبادات و اعمال او برای خدا نیست و برای خداوند شریک قرار می دهد و هدفش از انجام عبادات، کسب رضایت عده ای از مردم یا جمع کردن مرید برای خود و یا موارد فراوان دیگر است و در واقع مشرک می شود.

ایشان ابراز داشتند: سوء مقصد از نتایج دیگر سوء سریره است، عمل شخص سبب می شود تا در وادی گمراهی بیفتد، این مقصد ناشی از تفکر باطل آن شخص است و به باطن او بر می گردد، متاسفانه در جامعه شاهد هستیم که عده ای برای بی بند و باری و شهوترانی به برخی کشورهای خارجی سفر می کنند، این ریشه در سوء سریره در آن ها دارد.

سوء سریره انسان را به سوء عزم می کشاند

امام جمعه موقت اصفهان بیان داشتند: سوء سریره انسان را به سوء عزم می کشاند، در اصول از سوء عزم به تجری یاد می کنند، تجری یعنی این که فردی کاری را به نیت گناهی انجام می دهد اما عمل او گناه از آب در نمی آید و تصادفاً مباح می شود، مثلاً شخصی جام شراب را با فکر این که درون ان شراب است بر می دارد و می خورد، بعد معلوم می شود شربت بوده، این شخص تجری بر مولی دارد و هتک حرمت پروردگار را کردهف هر چند ظاهراً مرتکب گناه نشده است.
حضرت آیت الله مهدوی افزودند: در تجری قبح فاعلی داریم اما قبح فعلی نداریم، شخص از نظر فکری یقین داشته که در ظرف شراب است و این یقین در ذهن است و نمی تواند واقعیت را عوض کند، این شخص را متجری گویند، آخوند خراسانی معتقد است که چنین شخصی به دلیل قبح فاعلی استحقاق عذاب و عقوبت دارد.

ایشان در ادامه بیان داشتند: مورد بعدی از نتایج بدی باطن، چشم زخم است، می گویند برخی افراد چشمشان شور است و وقتی نعمتی را در کسی می بینند نمی توانند تحمل کنند و آن نعمت در نزد آن ها بزرگ جلوه می کند، اگر باطن فرد درست بود، همان نعمت را برای خودش از خداوند درخواست می کرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز داشتند: چشم زخم از قوانین طبیعت است که اثر دارد، همان طور که آتش می سوزاند، چشم زخم هم به دیگران ضربه می زند و گاهی نعمت های دیگران را از بین می برد، برای دفع چشم زخم آیه "و ان یکاد..." و سوره هایی که با "قل" شروع می شوند را بنویسید و با خود نگه دارید، امام کاری که انسان می تواند انجام دهد این است که نعمت هایی  که می تواند مخفی باشد را برای همه مردم علنی نکند.

حضرت آیت الله مهدوی ابراز داشتند: گاهی افراد توان خرید غذا یا جنسی را ندارند و با دیدن آن در شما حسرت می خورند، حتی ممکن است آن نعمت مال شما نباشد، اما با دیدن آن در پیش چشم برخی افراد بزرگ جلوه می کند، وقتی می توان آن را مخفی کرد بهتر است خود را به این طریق از چشم زخم و دیگران را از حسرت دور کنیم.

ایشان ادامه دادند: مرحوم آیت الله مولوی قندهاری دلیل مکروه بودن غذای بازار را شنیدن بوی آن از سوی بسیاری از مردم و حسرت خوردن آن ها می دانست، آیت الله میرجهانی 40 روز از غذای ساده حاضری مانند نان و پنیر و مشابه ان استفاده می کردند و برای ایشان مکاشفه حاصل شده بود و همه مردم را به شکل حیوان های درنده می دیدند و استاد ایشان برای رفع این حالت غذای بازار را به ایشان خوراندند.

حسد ریشه در باطن ناپاک دارد و شخص مبتلا آرزوی زوال نعمت در دیگری را می کند

استاد اخلاق حوزه علمیه حسادت را از دیگر موارد ناشی از سوء سریره دانسته و فرمودند: باطن بد انسان را حسود می کند، حسادت همسایه چشم زخم است، اما در حسادت شخص آرزوی زوال نعمت را در کسی که نمی تواند آن نعمت را در او ببیند می کند و می گوید ایکاش از او گرفته شود، تفاوت حسادت با چشم زخم در ظرفیت آن است.

حضرت آیت الله مهدوی سوء ادب و رعایت نکردن آداب اسلامی و صحیح در انجام امور را نتیجه باطن بد و سوء سریره دانسته و اظهار داشتند: سوء تدبیر  و عدم برنامه ریری صحیح هم به تفکر و عقیده نا صحیح فرد بر می گردد، برنامه ریزی می کند که گناهی را مرتکب شود، از برنامه خود هم لذت می برد اما نمی داند که این در واقع بی برنامگی است و او را از خداوند دور می کند.

بر اساس قرآن مجید ریشه همه رفتارهای انسان فکر و عقیده اوست

ایشان بیان داشتند: همه موارد ذکر شده در بالا در آیه 84 سوره اسراء خلاصه می شود، "قل کل یعمل علی شاکلته..."، ای پیامبر به بگو عمل هر کس به شاکله او بر می گردد، رفتار ظاهری افراد نشانه طرز فکر آنان است، همه اعمال ما معلول شاکله ماست، در اینجا شاکله به معنای فکر و عقیده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشتند: علمای علم کلام شاکله و طرز فکر را در مرحله دوم از اراده می دانند، بعد از تصور، تصدیق به منفعت یا ضرر است و تصمیمی که شخص می گیرد به دنبال آن تصدیق است، وقتی تصدیق می کنیم که کاری نفع ماست، شوق به انجام آن پیدا می کنیم، بعد اراده انجام می کنیم و عمل از ما سر می زند، برعکس آن هم به همین صورت این مراحل را طی می کند.

ریشه رفتار امام در شاکله و یقین ایشان بود/ مؤمن همواره در حسن خلق یا حسن نیت است

حضرت آیت الله مهدوی درباره شخصیت امام خمینی(ره)، فرمودند: بسیاری از متفکران جهان از رفتار و اعمال امام خمینی(ره) و بزرگی شخصیت ایشان در حیرت هستند و به دنبال دلیل آن می گردند، عمل قابل تعدی نیست، اگر خواستیم عمل امام برای ما سرمشق باشد و از ایشان تبعیت کنیم یاید سراغ علت آن برویم، در غیر این صورت تکرار رفتار ایشان از سوی ما تصنعی و ظاهری می شود و مصداق ادا در آوردن است.

ایشان تصریح کردند: اگر بتوانیم شاکله امام (ره) را در خود ایجاد کنیم، آن وقت رفتار ما هم مانند ایشان می شود، وقتی امام(ره) می فرمایند" تا به حال نترسیده ام"، به سادگی نمی توان از آن گذشت، ریشه اعمال امام(ره) در یقین اوست، اگر به یقین رسیدیم فقط خوف از خدا خواهیم داشت و هر چه دیگران ما را سرزنش کنند باکی نداریم.

استاد اخلاق حوزه علمیه بیان داشتند: اگرمی خواهیم سبک زندگی امام را داشته باشیم باید علت آن را جست‌وجو کنیم که چگونه می شود مال فراوان در اختیار ایشان باشد اما توجهی به آن نداشته باشند، مومن همواره یا در حسن خلق است و یا در حسن نیت، در حدیث است که خداوند به انسان چیزی عطا نکرده که خیر دنیا و آخرت بر آن صدق کند و بهتر از حسن خلق و حسن نیت باشد، حسن نیت سبب رسیدن انسان به آرزوهای دنیوی و مادی و معنوی می شود.

منبع : رسا

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

مطالب ویژه آیت الله مهدوی


آذر 22, 1395

داستان کوتاه از مردی که امام زمان بر جنازه اش نماز خواندند

بخشی از بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جمع اعضای هیئت امناء بنیاد مورخ 95/9/18 یک یادی هم بکنم از حاج شیخ حسن که در دعاهای کمیلمان می آمد و شرکت می کرد. یک پیرمرد با…
آذر 21, 1395

خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند / اختصاصی بنیاد

بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جمع اعضای هیئت امناء بنیاد مورخ 95/9/18 بسم الله الرحمن الرحیم ایام آغاز امامت حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف را تبریک عرض می…
آذر 07, 1395

سخنان حضرت آیت الله مهدوی پیرامون هفته بسیج و حماسه ی اربعین

سخنان حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جلسه هیئت مدیره بنیاد مورخ 95/9/4 بسم الله الرحمن الرحیم هفته ی بسیج هست و گرامی می داریم یاد بسیجیان عزیزی را که خصوصا در طول دفاع…
آبان 22, 1395

توصیه های مهم حضرت آیت الله مهدوی به زائران اربعین

حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته، در جمع اعضای هیئت مدیره بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام، نکاتی را پیرامون بهره گیری بهتر از پیاده روی اربعین بیان نمودند که در متن ذیل ارائه می…
مهر 12, 1395

گریه بر امام حسین علیه السلام درک عقل را زیاد می کند/ اختصاصی بنیاد

بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جلسه هیئت مدیره بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام پیرامون آثار گریه بر امام حسین علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ماه محرم، ماه بسیار…
شهریور 28, 1395

تبلیغ نکردن صحیح عید غدیر، باعث غصب خلافت شد/ ریشه ی تمام مشکلات، دوری از غدیر…

بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته پیرامون عید غدیر در جلسه هیئت مدیره ی بنیاد بسم الله الرحمن الرحیم در آستانه ی ورود به عید بزرگ غدیر خم هستیم. پیامبر بزرگوار اسلام،…
مرداد 19, 1395

التزام داشتن به کارهای خوب مراعات تقوای الهی است

استاد اخلاق حوزه علمیه التزام داشتن به کارهای خوب را مراعات تقوای الهی دانستند و فرمودند: رعایت تقوای الهی علاوه بر پاک کرددن روح، موجب طهارت جسم نیز می شود. حضرت آیت الله سید ابوالحسن…
ارديبهشت 30, 1395

تکرار دعا و اصرار بر آن موجب اجابت می شود / اختصاصی بنیاد

بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جمع اعضای هیئت مدیره بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام - 95/2/30 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در مناجات شعبانیه…
ارديبهشت 29, 1395

با داشتن تقوا از دایره امتحانات الهی خارج نمی شویم

حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته، رئییس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام، در سلسله جلسات پرسمان که در هلال احمر اصفهان برگزار شد، فرمودند: با داشتن تقوا از دایره…
ارديبهشت 11, 1395

مؤمن با نام حضرت علی علیه السلام شناخته می شود/ اختصاصی بنیاد

در جلسه ی هیئت مدیره ی بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام مورخ 95/2/9 ، حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته، سخنانی پیرامون شرافت ماه رجب و فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام بیان…