Logo

داستان کوتاه از مردی که امام زمان بر جنازه اش نماز خواندند

بخشی از بیانات حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دامت برکاته در جمع اعضای هیئت امناء بنیاد مورخ 95/9/18

یک یادی هم بکنم از حاج شیخ حسن که در دعاهای کمیلمان می آمد و شرکت می کرد. یک پیرمرد با صفایی بود. روحانی نبود اما بسیار متدین بود و خدمت هم خیلی می کرد. سرش هم زیر بود و خیلی هم کسی به او توجه نداشت. دعا که تمام می شد نمی نشست. بلند می شد چایی می داد و سفره می انداخت. ایشان فوت شد. خیلی علاقه به امام زمان علیه السلام داشت. وقتی که آقای کافی بودند و چون ایشان هم به امام زمان علیه السلام علاقه داشتند، رفته بود تهران و به ایشان گفته بود می خواهم نوکری شما را بکنم و اگر کاری دارید برای شما انجام دهم در حالی که زن و بچه اش اصفهان بودند.


یک کاری که همیشه انجام می داد این بود که شب های چهارشنبه می رفت جمکران. به این شکل که می رفت قم و از آن جا و از راه قدیم پیاده می رفت جمکران. کسی هم همراهش نبود. از علاقه ی خاصی که به حضرت داشت این کار را انجام می داد. در همین مسیر پیاده روی قم که می رفته است، ماشین به او میزند و در همین مسیر هم می میرد. جنازه اش را می آورند اصفهان و دفنش می کنند. من بعد از دفنش این نکته  را فهمیدم که یکی از رفقایش که از مرگ حاج شیخ حسن خبر نداشته، خواب دیده بود که شیخ حسن فوت شده و جنازه اش را برده اند باغ رضوان. می بیند امام زمان علیه السلام آمده اند و نمازش را می خوانند. از خواب که بیدار می شود، فکر می کند که خوابش تعبیر خاصی دارد و فوری زنگ می زند به خانواده اش و حال شیخ را از خانواده می پرسد که می گویند فوت کرده و جنازه اش الان باغ رضوان است. این آقا به این امید که امام را زیارت کند، فوری به باغ رضوان می رود تا در نماز شرکت کند. اما به محض این که می رسد می بیند جنازه را دفن کرده اند. می پرسد چه کسی نمازش را خواند؟ می گویند اتفاقا امروز جنازه را غسل دادیم ولی هیچ کس نبود که نمازش را بخواند (در حالی که همیشه دو یا سه نفر هستند تا نماز میت بخوانند) در آن لحظه تقدیر این طور بوده که جنازه روی زمین باشد و ما دنبال کسی باشیم تا نمازش را بخواند و جمعیت همه منتظر بودند ولی کسی پیدا نمی شد. ناگهان آقایی آمدند و یک نفر هم همراهشان بود و گفتند اجازه می دهید که من نمازشان را بخوانم؟ ما هم گفتیم که ما منتظر کسی هستیم که این کار را انجام دهد. جمعیت هم نماز را خواندند و کسی هم سوالی نکرد که شما چه کسی هستید. آن مرد هم داستان خوابش را برای افراد تعریف کرد.

امیدواریم یک عاقبت به خیری خوبی همه ی ما داشته باشیم. ان الله لا یضیع اجر المحسنین (خدا پاداش نیکو کاران را ضایع نمی کند). هر قدمی که در این خیریه بردارید ان شاء الله مشمول این آیه خواهد شد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
بنیاد فرهنگی المهدی علیه السلام